تبلیغات
همسرداری - خواسته ی خانم ها بعد از رابطه

جستجو

 

خواسته ی خانم ها بعد از رابطه

سه شنبه 23 اسفند 1390   12:43 ب.ظ

مخصوص متاهلین

 

خواسته ی خانم ها بعد از رابطه

ارتباط خاص زن و شوهر و همچنین رضایت خاطر آز آن،  تنها بعد جسمی و جنسی آن نیست .به همین خاطر با تمام شدن چرخه ی فیزیکی و هیجانی ،به پایان نمی رسد.

در یک مطالعه  بعد از نظرخواهی از عده زیادی از زنها لیستی از مواردی که آنها بعد از رابطه جنسی و ارگاسم دوست دارند برایشان انجام شود، تهیه شده است.البته باید توجه داشت که گروه های مختلف خانم ها تمایلات متفاوتی داشته و حتی ممکن است چیزهای موردعلاقه عده ای در این لیست وجودنداشته باشد. به عبارت دیگر موارد زیرقابل تعمیم به کل جامعه زنان نیست.

 

1 - درآغوش گرفتن: تقریبا" همه خانمها دوست دارند که بعد از رابطه جنسی ،توسط مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند.در آغوش گرفتن و حلقه کردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسیارخوبی به زن میبخشد.حتی اگر بسیارخسته شده اید و دیگر انرژی برای ادامه دادن ندارید،دستهایتان را بدور اوحلقه کرده چندکلمه محبت آمیز به او بگویید وبعد بخوابید!

انتخاب همسر

2 - استراحت کردن و تنها بودن : درمقابل گروه قبل،عده قلیلی از زنها هم هستند که بعد از پایان رابطه جنسی ،دیگر هیچگونه تماس جسمی و عاطفی را دوست ندارند.این افراد اظهار میکنند که آنها بقدری تحریک شده اند که بعد از آن هرگونه تحریک دیگری برایشان لذتی نداشته و عذاب آورخواهدبود.البته این خواسته هرگز به معنی سرد مزاجی این زنها نیست.آنها فقط دوست دارند مدت کوتاهی باخودشان تنهاباشند، پس آنها را درک کنید.

 

بیشتر مردها بعد از ارگاسم دوست دارند کمی بخوابند،این امرکاملا"طبیعی است.ولی به شریک جنسیتان هم توجه داشته باشید واجازه دهید او در کنارشما باشد ، تا این تصور پیش نیاید که شما فقط به فکر خودتان هستید.

 

دربرخوردبا این زنها باید بعد از انجام رابطه جنسی از آنها بپرسید:«عزیزم حالت خوبه؟آیا همه چیز مرتب است؟ یا آیا چیزی احتیاج نداری؟» و بعد  بگذارید تا او استراحت کند.

 

3 - صحبت کردن: هرچند اکثرمردها بدنبال رابطه جنسی خسته شده و یارای انجام هیچکاری را ندارند ولی گروهی از زنها دوست دارند که بعد از رابطه جنسی کمی صحبت کنند.در این مواقع فقط باید گوش خود را به اوبسپارید! اگرخوش شانس باشید او به شرح آنچه گذشت و احساسش ازرابطه جنسی با شما می پردازد.اما مواظب باشید که در بین صحبتهای او صدای خوروپف شما بلند نشود!

 

همه مردها بعد از ارگاسم دوست دارند کمی بخوابند،این امرکاملا"طبیعی است.ولی به شریک جنسیتان هم توجه داشته باشید واجازه دهید او در کنارشما باشد ، تا این تصور پیش نیاید که شما فقط به فکر خودتان هستید.

البته در بین خانم ها هستند افرادی که دوست دارند بعد از رابطه چیزی بخورند یا بیاشامند و یا برخی رفتارهای دیگر.

 

بخش خانواده ایرانی تبیان


نوشته شده توسط : محمد